Lood- en zinkwerk

Lood- en zinkwerk

Wilt u het loodwerk rondom uw raamkozijn laten vervangen? Is het zinkwerk rondom uw dakvlak niet meer representatief? Of bent u bang dat er binnenkort een lekkage aan zit te komen? Leo Bressers BV is ervaren in alle werkzaamheden met betrekking tot zink‐ en loodwerk waaronder:

  • Aanbrengen
  • Onderhouden
  • Repareren
  • Hemelwater afvoer

Niet alleen een oplossing, maar ook een aanzicht

Vaak wordt vergeten dat het lood‐ en zinkwerk zorgt voor de uitstraling van het huis. Net onderhouden lood‐ en zinkwerk betekent een mooier aanzicht van uw huis. Leo Bressers BV heeft de materialen en de kennis om het lood‐ en zinkwerk niet alleen een functionele functie te geven, maar ook te zorgen voor een prachtige uitstraling.